”ჩვენ გვაქვს ძალა, რომ დავიცვათ საკუთარი უფლებები”

არასამთავრობო ორგანიზაციამ ”სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრმა”(CSDC) ”ჰელპინგ ჰენდ”-ის პარტნიორობითადა ”ქალთა ფონდი საქართველოში” ფინანსური მხარდაჭერით განხორციელდა პროექტი ”ჩვენ გვაქვს ძალა, რომ დავიცვათ საკუთარი უფლებები”.

პროექტის მიზანია საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ქალთა უფლებების, გენდერული ძალადობისა და თანასწორობის შესახებ.ქალთა ინფორმირება და გაძლიერება საკუთარი უფლებების დაცვისა და ადვოკატირების მიზნით.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>