პროექტი ”ჩემი მომავალი”

ჩვენი ორგანიზაციის მიერ “Global fond for women” ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება პროექტი სახელწოდებით ”ჩემი მომავალი”. ამ მომენტისთვის მიმდინარეობს პროექტის მე-3 ნაწილი სადაც ხდება მათ მიერ შექმნილი პროექტების განხორციელება.პროექტი მიმდინარეობს ქ. გალში, ქ. ზუგდიდში და ქ. წეროვანში.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>