ჩვენს შესახებ

   

არასამთავრობოორგანიზაციასამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ცენტრ(CSDC)” დაარსებულია ახალგაზრდა პროფესიონალთა და სტუდენთა ინიციატივით;             

    ორგანიზაციის დაფუძნება განაპირობა მისი საინიციატივო ჯგუფის წევრების ხანგრძლივმა გამოცდილებამ მესამე სექტორში და ასევე სხვადასხვა საგანმანათლებლო და სოციალურ პროგრამებში მონაწილეობამ. ორგანიზაციის დამფუძნებლებსა და თანამშრომლებს არასამთავრობო სექტორში საგანმანათლებლო პროექტების განხორციელებისა და მუშაობის მრავალწლიანი გამოცდილება გააჩნია. 2010 წლიდან საერთაშორისო ორგანიზაცია  „Telecentre“ დაევრაზიისკავშირის წევრი ორგანიზაციაა.

 არასამთავრობო ორგანიზაცია მატერიალურ-ტექნიკური აღჭურვილობით უზრუნველყო   საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭოIREX”-მა.

ორგანიზაციის მისია და მიზნები

 საგანმანათლებლო  პროექტების განხორციელებასამოქალაქო განათლების ხელშეწყობა, არაფორმალური განათლების სწავლების მეთოდიკის დანერგვა, ახალგაზრდების მხარდაჭერა პროფესიური ზრდისა და საზოგადოებრივ აქტივობებში ჩართულობის მიზნით, ახალგაზრდების ინფორმირება კლიმატის ცვლილებებისა და ეკოლოგიური პრობლემების შესახებ, ადგილობრივი და საერთაშორისო ფორუმების გამართვა.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>