პარტნიორები


 1.  IREX საერთაშორისო კვლევისა და გაცვლების საბჭო;

 2. სახალხო დამცველის აპარატი;

 3. კულტურის სამინისტრი;

 4. აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დაცვის სამსახური;

 5. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ქალთა ქსელი;

 6. არასამთავრობო ორგანიზაციასიქა“;

 7. ამერიკულ-ქართული არასამთავრობო ორგანიზაცია “Helping Hand”;

 8. არასამთავრობო ორგანიზაცია ქალი და განვითარება;

 9. არასამთავრობო ორგანიზაციამცოდნელი“;

 10. სახალხო დამცველის აპარატთან არსებული შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებათა დაცვის ცენრტი;

 11. სახალხო დამცველთან არსებული ეროვნულ უმცირესობათა საბჭო.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>